Nyhed fra stresstale til hjertetale

Brug hele dit potentiale i din kommunikation – lær at skelne lær at transformere stresstale til hjertetale!

Når vi taler med andre mennesker, kan vi møde enighed eller uenighed i det, der siges.
Vi er alle forskellige og opfatter verden ud fra det menneske vi er, de tanker, overbevisninger og værdier vi har og det generelle livssyn vi har tilegnet os via viden, erfaringer og forventninger men også ud fra følelser og adfærd.

Al kommunikation indeholder fakta, følelser og behov. Evnen til at forstå hinanden er afhængig af, at vi forholder os til alle 3 niveauer og har som udgangspunkt, at vi ikke forstår de samme ting, ens.

Hvad er stresstale?
Stresstale er som ordet siger, den tale du bruger når du har travlt, når du ikke helt mærker din krop og dit hjerte og når du er presset eller fokuserer på noget andet end nuet eller er i kontakt med det menneske, du står overfor.

Med stresstale går du oftere efter manden i stedet for bolden
Udgangspunktet i stresstale er at du taler ud fra din tankerække, altså din fornuft og trækker på tidligere erfaringer og forventninger både overfor dig selv og andre. Du taler ud fra dit hoved, men er ikke opmærksom på krop og hjerte, og mærker ikke efter.

I virkeligheden formidler du det, du selv ved og har mindre fokus på, hvordan det kan forstås af andre.
Stresstale kan virke utålmodig, kræver måske hurtige svar og kan virke fordømmende eller afvisende.

Hvordan lyder stresstale?
Den kan være hurtig, vrissende, bebrejdende, overlegen, kort, overfladisk mm. Tonefaldet er hårdt, kan være nedladende og i alt fald ukærligt. Mennesker reagerer mere på tonefald end på indhold i det, der siges og rammes følelsesmæssigt og måske også på deres behov.

Når du føler dig ramt følelsesmæssigt i kommunikationen, så lukker dine ører
I det øjeblik samtalen er præget af stresstale, er der stor risiko for at såre hinanden, for misforståelser og for at den enkelte føler sig afvist. Det skaber afstand og manglende kærlighed mellem mennesker!

Vi har alle brug for at føle os hørt, set og forstået og i sidste ende holdt af!
Vi mennesker er sociale væsener, der har brug for gensidig forståelse og kærlighed. For at det kan ske, skal vi opnå kontakt og vise respekt for hinandens forskelligheder. Det kan ind imellem være svært. Dels fordi mange af os har for travlt og løber meget stærkt for at nå det hele. Det giver i sig selv en manglende kontakt til egne følelser og behov og dermed også nedsat evne til at høre, forstå og indleve sig i andres.

Vi er bange for at lave fejl
Vi kan ikke lide at skille os ud. Vi er ofte bange for ikke at være gode nok, eller kloge nok og blive opfattet som ”svage”, så vi løber også stærkt for at bevise, at vi godt kan følge med. Det kan have store personlige konsekvenser ikke at lytte til sig selv, sin krop og sine behov – i form af stress. Når stressen hersker er der åbent for selvkritik og kritik og fordømmelse af andre.

Så stresstale stammer ikke fra mennesker med dårlige intentioner men fra mennesker, som er hårde ved sig selv og forlanger ofte det umenneskelige af sig selv og dermed midlertidigt bliver ude af stand til at tale fra hjertet.

Andre menneskers reaktioner på stresstale
Følelse af utilstrækkelighed – gør jeg ikke nok?
Følelse af ikke at vide noget
Følelse af at alting er rigtigt eller forkert og at det forkerte træder frem
At være for langsom (siden den anden bliver så utålmodig)
Følelsen af ikke at være accepteret
Følelse af afvisning
Følelse af afmagt (lige meget hvad jeg siger, så bliver det ikke hørt eller forstået)
Følelsen af, at den anden ikke kan lide dig eller er ligeglad med dine følelser og behov.

Hvad er hjertetale?
Når du taler fra hjertet, taler du ud fra den, du er! Du mærker og inddrager både fakta, følelser og behov fra dig selv og fra andre. Se hvordan du kommer i kontakt med din krop og dit hjerte menupunktet ”forbind dig”.

Med hjertetale forsøger du at forstå, hvad den anden forstår
Du kender jo din egen side af sagen og ved at fokusere på, hvad og hvorfor den anden forstår noget andet, så baner du vej for at kunne mødes på midten, eller opdager at I måske slet ikke er så uenige.

Hjertetale inddrager både krop, hjerte og hjerne
Når du bruger hele din krops potentiale i din kommunikation, vil du blive mødt med mere kærlighed og forståelse fra andre. Hjertetale betyder, at du har god kontakt til dig selv, din krop og dit hjerte og at du har givet slip på forudfattede meninger til udfaldet af samtalen.

Hvordan lyder hjertetale og hvad fører den med sig?
Blid, fokuseret på at problemet er problemet – ikke personen!
Tålmodig, normalt toneleje, lyttende, forstående, spørgende til hvad der menes, for at uddybe fælles fodslag. Jo større grad af gensidig forståelse, accept af forskellighed og evne til at vise empati og omsorg jo bedre relationsdannelse og evne til at skabe fælles beslutninger af høj kvalitet.

Bevidst kommunikation med klar intention ud fra et kærligt hjerte = hjertetale
1. Skil person og problem. Giv problemet et navn. Løs problemet og undgå at gøre den anden forkert.

  1. Lyt til hvad den anden siger og stil uddybende spørgsmål, så du er sikker på, at I forstår hinanden
  2. Undgå, at tage forskelligheder, uenigheder og forskellige holdninger, personligt. I er bare forskellige!
  3. Undgå at kaste med skyld, når du føler dig såret. Reflekter i stedet over dine følelser og se dem i øjnene
  4. Fokuser på dit hjerte og dine hjertekvaliteter, medfølelse, kærlighed, harmoni og nærvær
  5. Læg mærke til den tone du taler i – den afslører hurtigere end noget andet om du er kærlig eller ukærlig
  6. Giv servicemeddelelser til dine omgivelser. Forklar hvordan du har det lige nu til de mennesker du er tæt på. Så kan de tage højde for og bedre forstå hvad der foregår. Det skaber tryghed og rummelighed.

Husk at give dig selv lov til at tage fejl og anerkend dig selv for, at du ønsker at udvikle mere hjertetale og hver gang det lykkes, er værd at fejre. Du er på vej både til at tale mere kærligt med dig selv men også med andre og dermed mere nærvær og kærlighed i dit liv.

Kærlig hilsen
Pia Halsted😊