Modstand indefra

Modstand er her en betegnelse for det, der hindrer dig i at gøre det, du ønsker og at være den, du er Uden at begrænse dig selv, uden at være bange og uden bekymring for at tage fejl. Med andre ord være i stand til at håndtere udfordringer og forhindringer autentisk. På rejsen gennem de 7 veje bliver du klar over hvilke strategier du vælger, om de virker for dig og hvilke alternativer du har.

Er du din egen modstander? Kan du genkende nogle af disse udsagn:
Usikkerhed på hvor dygtig du er?
Usikkerhed på om du er god nok, som du er?
Urealistiske forventninger til dig selv – nok er aldrig nok?
Undgår at mærke svære følelser?
Sammenligner dig med andre og kommer til ”kort”
Føler dig presset/belastet med jævne mellemrum?
Har næsten kronisk dårlig samvittighed?
Har nedsat lyst/motivation?
Har svært ved at mærke dig selv?
Kommunikerer mere stresset og negativt med dig selv?
Har tanker og overbevisninger som begrænser dig?
Føler dig ikke værdifuld
Hvis du genkender nogle af disse udsagn fra dig selv – hvordan håndterer du dem så? ER der plads til forbedring?

Eksempel på modstand indefra – fra dine tanker og følelser
Når vi ikke omsætter det vi føler, mærker og tænker opstår der en form for modstand! Du ligger i din seng og er lige vågnet. Du tænker på alt det du gerne vil nå i dag og på et tidspunkt har du i dine tanker koblet så meget på, at du ikke længere kan overskue det. Du føler dig presset og står op og går i gang. Men følelsen af at du ikke kan nå det, kan være med til at du giver op og laver overspringshandlinger i stedet – du vasker bilen, du handler, du synes pludselig løbeturen er vigtigt nu.

Former for håndtering af modstand indefra
Det er nemmere at lade være
Du er ikke 100% committed
Det udfordrer dig mere end du vil være ved
Du stopper ikke op
Du kører for stærkt derudaf
Du udsætter tingene
Du undskylder
Du giver ”gode” forklaringer -bedre i morgen eller i weekend
Forandringer skræmmer dig – tror mere på ”plejer”
Du lytter ikke til dine egne følelser og behov
Du tror ikke på dig selv
Du tillægger ikke det du mærker, værdi
Du beder ikke om noget fra andre – tror du skal klare alt alene
Du laver overspringshandlinger og bebrejder dig selv bagefter
Du tror på dine negative tanker
Du drømmer om at tingene ændres