Hjerte intuition

”I hjertet bor den sande kærlighed”

Nyere forskning har vist at hjertet har en bevidsthed og er følelsesmæssig intelligent.
Hjerteenergi repræsenterer også den ubetingede kærlighedsenergi og livskraft!

Hjertet spiller en central rolle i at være i harmoni

Både overfor os selv, i vores relationer og i vores måde at se på, hvad der sker i livet.

Du kan reflektere over en tanke i sindet og samtidig bruge dit hjertets følelsesmæssige intelligens til at få større indsigt end tanken. Du skal blot fokusere på hjertet og forbinde dig med din væren og kærlige intuitive forståelse.

Alt handler om kærlighed – gennem livet skal vi lære at elske os selv og andre

Hjertet stiller ikke betingelser. Kærlighed stiller ingen krav. Når du fokuserer på dit hjerte husker du, at du  ikke skal svære perfekt for at fortjene kærlighed.

Tilgiv dig selv for at være et menneske

Når du kan acceptere fejl og misforståelser så er du tættere på den betingelsesløse kærlighed og på, at du kan være den du er. ”citat Bent Falk”. Vi kan ikke forandre det, vi ikke kan acceptere!

Hjertecentret har en overpersonlig natur med sin betingelsesløse kærlighed

Når du bruger dit hjerte, får du lettere adgang til dette helende, medfølende, centrerede og betingelsesløse perspektiv.

Bevidst kommunikation og med klar intention ud fra et kærligt hjerte

Når du taler ud fra hjertet, taler du ud fra den du er. I vores iver for at høre til og indgå i fællesskaber forsøger vi ofte at sige det, vi tror de andre vil høre eller hvad vi tænker er klogt. Du er ikke længere autentisk overfor den og det, du er og andre kan ikke klar høre din intention med det, du siger.

Du kan vokse og udvikle dig, når du er dig

Den paradoksale ændringsteori
”Mennesker forandrer sig, ikke når de forsøger at blive, hvad de ikke er
men først når de bliver, hvad de er”. Arnold Beisser