Hjertebevidsthed

Hjertet har en bevidsthed, en hukommelse og er følelsesmæssigt intelligent

Bevidst nærvær og aktiv forbindelse med hjertet fører til større gavn af hjertes egenskaber.
De 4 hovedegenskaber er medfølelse, naturlig harmoni, nærvær og betingelsesløs kærlighed.

Når du lægger dine hænder på dit hjerte, får hænderne energi fra hjertecentrets vibrationer

Kommunikation og krop

Vi udsender energimæssig, vibrationsmæssig information hele tiden, både fra hjerne og hjerte og den information er langt vigtigere end noget, vi siger. Det vi udsender vibrationsmæssigt, er en virkningsfuld kommunikation uanset ordvalg.

Udsender du kærlige vibrationer vil du oftere blive mødt kærligt

Hjertes stærke energifelt kan tiltrække andre mennesker og kan påvirke deres energivibrationer så de begynder at vibrere på samme måde og indstiller sig på, at komme i harmoni med den. Hjertetale link til hjerte intuition.

Institute of HeartMath 

Dokumentation af, at hjertets elektromagnetiske felt er det stærkeste felt i kroppen.
Instituttet har dokumenteret at hjertet rummer en intelligens og at den energimæssige information, der rummes i hjertets felt, ikke kun opfanges af vores hjerne og krop men også af mennesker omkring os.

Forskningen har påvist, der er en nerveforbindelse mellem hjerne og hjerte.  Ved at fokusere på hjertet kan du frembringe kohærens, som bl. a. påvirker din hjerterytme. En kohærent (balanceret) hjerterytme skaber kohærens mellem hjernen og hjertet og influerer på dit mentale fokus. Samlet set opnår du mere indre ro og klarsyn.

Kohærens medvirker til reduktion af stresssignaler og smerte i kroppen. Hjerne og krop producerer flere lykkehormoner og der kommer større overensstemmelse mellem tanker, følelser og handlinger.