Hvorfor er tilgivelse så vigtig ?

I vores familier og nærmeste relationer kender vi hinanden rigtig godt. Derfor har vores nærmeste let adgang til vores mest sårbare punkter og ved hvad de skal sigte og ramme hvor det gør mest ondt. Det er ikke noget familien eller de nærmeste ønsker men der opstår ofte misforståelser og uoverensstemmelser mellem mennesker og så sker det alligevel.

Så er du blevet såret og kæmper for at håndtere forholdet til forældre eller andre slægtninge Så kan arbejdet med tilgivelse hjælpe dig til at frisætte dig fra smerten.

Har du oplevet mishandling, misbrug eller levet sammen med en, der har overskredet dine grænser Så kan arbejdet med tilgivelse hjælpe dig til at opløse destruktive mønstre og følelser, frisætte energi, så du bedre kan mærke, erkende og opfylde dine egne behov i dag. Det er vigtigt at du lærer at forsvare dig konstruktivt.

På samme måde kan du have oplevet en krise, eller et traume, der har udløst svære følelser og sorg Det skal efterfølgende skal bearbejdes. Nogle gange er disse kriser, traumer og sorgen det udløser så voldsomme, at du har brug for hjælp til at forløse de gamle følelser, som stadig får dig til at lide og hjælp til at komme gennem en tilgivelsesproces af dig selv eller andre. Se mere om sorg, krise og stress på efterfølgende sider og se også hvilke faser der er i krise og sorg

Tilgivelsesformularen hjælper dig både gennem forløsning af følelser og til at acceptere det, du ikke kan ændre men det vigtigste er, at du får mulighed for at sætte dig selv fri for lidelse og smerte, så fortidens følelser ikke længere har magt over dig.

Fordele ved at gå igennem tilgivelsesprocessen

Du kan erkende og slippe vrede og sårede følelser
Du kan slippe kontrol og krav til dig selv, som ikke giver mening
Du kan slippe at bruge energi på din fortid
Du kan sige farvel til selvkritik, og bryde den negative spiral
Du kan undlade at diskutere med dig selv omkring det, der er sket eller gjort
Du kan acceptere, at du ikke kan ændre det, der er foregået
Du kan få mere ro i sindet
Det er gavnligt for dit fysiske helbred
Mere glæde i dit liv
Større indsigt i dit indre liv
Bedre livskraft til at modstå forandringer og vanskeligheder
Forbedrede relationer
Bedre kommunikation med større forståelse og hjertevarme
Mere åbenhed overfor andre og overfor nye perspektiver
Større livskvalitet fordi du lytter til dig selv og dit hjerte
Større autenticitet og troværdighed
Åbning af hjertet så kærligheden kan udfolde sig endnu mere
Du kan lære at elske dig selv og tale kærligt til dig selv
Du bliver stolt af dig selv
Du slipper for alvor offerrollen
Du frisætter al den energi du ikke længere binder i en situation eller person fra fortiden