Kriser og stress

Krisens faser og kriser og stress Få hjælp til følelsesforløsning og tilgivelse

Chokfasen
Opleves traumet ikke fuldt ud følelsesmæssigt. Det kan betragtes som en hensigtsmæssig reaktion over for den pludselige, voldsomme belastning.

Reaktionsfasen
Indtræder som regel få dage efter traumet og er præget af en forsinket følelsesmæssig reaktion. Traumet genopleves intenst og smertefuldt, og et tab kan synes uovervindeligt. Tilværelsen forekommer håbløs og meningsløs. I denne fase kan følelserne svinge fra skyld- og skamfølelse til angst og fortvivlelse, men også vrede/aggression ses.

Gennemarbejdningsfasen
Begynder den kriseramte at forholde sig mere nøgternt til oplevelsen, såvel intellektuelt som følelsesmæssigt, og evner nu at se muligheder. Det kan være en lang og møjsommelig proces med tilbagefald til reaktionsfasens mere kaotiske følelsesmæssige reaktioner.

Nyorienteringsfasen
Traumet er gennemlevet, og man har indstillet sig på livet, som det er nu!

Alle udsættes for stress Stress kan udløse samme følelser og reaktioner som kriser!

Vi lever i et samfund, hvor mange arbejder så meget, at hverken krop eller psyke kan følge med

Akut stress
Opleves ofte når vi oplever afskedigelser, skilsmisse, røveri, vold, arbejdsulykke, alvorlig sygdom, dødsfald.

Snigende stress som handler om trivsel el. mangel på trivsel

  • Opleves ofte på grund af vilkår og rammer
  • Udvikler sig over lang tid
  • Handler ofte om vores relationer
  • Handler ofte om de vaner og mønstre, vi møder omverdenen med.

Eksempler:
Manglende kontrol over egen livs- eller arbejdssituation

Du bliver pålagt eller du påtager dig for mange arbejdsopgaver, urealistiske deadlines, ugennemskuelige arbejdsgange.

Du tror ikke på, at du kan klare krav og forventninger

Du mangler anerkendelse og belønning for din indsats

Du mangler støtte og omsorg fra familie, kolleger eller venner.