Rejsen i dit liv

fra jantelov til hjertelov

De 7 veje til dit fulde potentiale er første del

Afvisningsvejen – Vend afvisning til tryghed og samhørighed
Negativitetsvejen
– Fra negativitet til gode vibrationer – det gode liv
Belastningsvejen – Gå fra at belaste og ignorere til at værdsætte
Skil person og problemvejen – Fra fejlfinder til ressourcespejder
Den åbne kontakt og kommunikationsvej – Fra fravær til nærvær
Dialogvejen – Fra ej hørt og forstået til gensidig forståelse
Hjertevejen – Transformation af smerte til lys og kærlighed

Vejen til selvkærlighed – den 8. vej
Vælg dig selv med hjertet og brug hjerteloven til at heale dig selv. Det er vejen til selvkærlighed. Kærlighed overvinder alt og hjælper dig til at slippe overansvarlighed og selvsabotage, Når du kan se dig selv med hjertet, kan du frigøre dig fra janteloven og negative tanker, følelser og erfaringer du har mødt i dit liv

Vejen til tilgivelse- den 9. vej
Tilgivelse frisætter dig, så du ikke længere skal bære fortidens smerte. Tilgivelse af dig selv kræver ærlighed og at du indrømmer hvordan du behandler dig selv. Processen hjælper dig til at frisætte energi og overbevisninger, som har holdt dig tilbage, men hjælper også til at forløse følelser som vrede, afmægtighed og frygtsomhed.

Vrede: Kampens følelse – slip den! (fortid er fortid og du kan slippe smerten)
Frygt: Flugtens følelse – stop med at flygte fra dig selv (du er OK nu)
Afmagt: Holder dig fast – en ”frys” følelse. Forbind dig og opløs den (du er fri nu)

Vejene fungerer som en form for stillads omkring dig – til du kan stå frem, som den du er
I skoleverdenen er der et begreb, der hedder stilladsering. Det er de redskaber en elev får, så de kan lære bedst muligt. Vejene er bygget vejene op, efter samme princip. De skal støtte din udvikling og rejse hjem til dig selv og dit fulde potentiale. Se dig selv med hjertet og tag mere kærlige og autentiske beslutninger. Inviter mere glæde, lykke og taknemmelighed ind i dit liv.