Rejsen i dit liv

fra jantelov til hjertelov

Her præsenterer jeg de 7 veje til dit fulde potentiale

De 7 veje er visuelt præsenteret i bogen og hver vej er en mulighed for udvikling og for at forløse og transformere tanker, følelser og mønstre, som ikke længere er hensigtsmæssige for dig

Afvisningsvejen
Hjælper dig med at vende afvisning til tryghed og samhørighed
Negativitetsvejen
Giver dig mulighed for at bearbejde din negativitet og tankemylder og til at skabe gode vibrationer og energi – det gode liv
Belastningsvejen
Hjælper dig med at ændre belastning og ignorering af dig selv og muligheden for igen at  værdsætte dig og din indsats mere realistisk
Skil person og problemvejen
Hjælper dig med at undgå at tage tingene personligt. Mulighed for at acceptere fejl som en del af lives læring og gå fra at være fejlfinder til at være ressourcespejder
Den åbne kontakt og kommunikationsvej
Hjælper dig til at opdage fravær og til at være mere nærværende og tilstede i nuet og at kommunikere dine behov og ønsker
Dialogvejen
Hjælper dig til at kommunikere og føle dig hørt og forstået så der opnås gensidig forståelse.
Giver dig mulighed for at heale gamle uafsluttede følelser fra fortiden
Hjertevejen
Hjælper dig med at forløse og transformere smerte til lys og kærlighed

Vrede: Kampens følelse – slip den!
(fortid er fortid og du kan slippe smerten)
Frygt: Flugtens følelse – stop med at flygte fra dig selv
(du er OK nu)
Afmagt: Holder dig fast – en ”frys” følelse. Forbind dig og opløs den (du er fri nu)

Rejsen gennem de 7 veje har ført mig frem til udvikling af den 8. og 9. vej

Vejen til selvkærlighed – den 8. vej
Vælg dig selv med hjertet og brug hjerteloven til at heale dig selv. Det er vejen til selvkærlighed. Når du mærker dig selv og forbinder dig med kærlighedsenergien er det lettere at slippe overansvarlighed og selvsabotage, Når du kan se dig selv med hjertet, kan du frigøre dig fra janteloven og negative tanker, følelser og erfaringer du har mødt i dit liv og få mere kærlighed i dit liv.

Vejen til tilgivelse- den 9. vej
Vi har brug for tilgivelse og at blive frisat fra fortidens smerte. Specielt at tilgive dig selv og at indrømme, hvordan du behandler dig selv. Tilgivelsesprocessen frisætter energi og overbevisninger, som har holdt dig tilbage, men hjælper også til at forløse følelser som vrede, afmægtighed og frygtsomhed. På samme måde hjælper processen i tilgivelse dig til at tilgive andre, så du også her kan sætte dig selv fri.

Vejene er form for stillads omkring dig – til du kan stå frem, som den du er
Begrebet stilladsering handler om de redskaber en elev får, så han kan lære bedst muligt. De 9 veje er bygget op efter samme princip. De skal lede dig på vej og støtte din udvikling. Du får mulighed for at se dig selv med hjertet og for at tage mere kærlige og autentiske beslutninger. Du kan Invitere mere glæde, lykke og taknemmelighed ind i dit liv.