Sindets bevidsthed og kraft

Vi har en 3 delt hjerne, som både samarbejder og fungerer delvist uafhængigt. Vores hjerne er designet til at tænke, huske, beslutte, visualisere, føle, fortolke følelser og sansninger, til at hjælpe os med at flygte, angribe eller ”fryse” når vi bliver bange eller til at rette fokus eller opmærksomhed mod noget bestemt og meget mere.

Sindets bevidsthed

Sindets kraft er enorm. Vores tanker og følelser påvirker konstant vores krop og dermed vores helbred. Ved at bruge din mentale kraft kan du gøre denne ubevidste proces til en mere bevidst.

Problemet opstår hvis du tror på, at du kun er hvad du tænker. Så fører tænkning til adskillelse.

”Når vi ser livet gennem vores tanker, holder vi op med at opleve livet, som det virkelig er og andre som de virkelig er”. Tanker påvirker vores følelser og krop og i sidste ende vores adfærd. Du er meget mere end dine tanker og du kan bevidst påvirke din tankegang. Bringer du ikke sindet til tavshed, kan du ikke se ud over det

Du kan ændre din bevidsthedstilstand fra at tænke om livet til at være en del af livet

Når vi holder op med at tænke er der ikke andet end nuet. Når vi lave om, på de ideer vi har om os selv, holder vi op med at stå i vejen for os selv. Døren åbnes til den og det, vi virkelig er!

Selvbevidsthed

Når du bevidst udviser opmærksomhed eller mentalt nærvær i tanker, følelser, handlinger og adfærd bliver du selvbevidst og kan se dig selv, som du er. Du har nemmere ved at slippe kritik, fordømmelse og mistillid og begynde at acceptere dig selv. Fokuseret opmærksomhed på sindet gør, at du bemærker du dine tanker og det bringer dig tilbage til nuet.

Du vil sikkert opdage, at du undgår dig selv!

Som mennesker vil vi helst undgå vores svage sider. Vi udviser faktisk modstand mod at være os selv.
Så når du observerer din angst, frygt og bekymring, så prøv at give plads til at den godt må være der. Undgå at skubbe den væk eller komme med undskyldninger for den, prøv i stedet at ånde ind i den. Du vil mærke, når du retter opmærksomhed mod det skjulte, så kan det komme ud i lyset og så er de meget nemmere for dig at håndtere og acceptere.

At blive opmærksom på dig selv, som du er, er begyndelsen til at acceptere dig selv!

Vi kan lære at bruge de vanskeligheder vi møder til at lære og vokse. Vi kan slippe gamle negative mønstre, vi kan udvikle større medfølelse både med os selv og andre og vi kan få større indsigt og herigennem tilgive os selv og andre.