Sorgens faser fra sorg til omsorg

Få hjælp til følelsesforløsning og tilgivelse med tilgivelsesformularen
Sorg er en tung og smertefuld følelse. Hvis du kan overkomme følelserne og det tab eller den krise der er forbundet med den, så vender du stille og roligt tilbage til dig selv. Men nogle gange er sorgen så overvældende og krisen så uforudset og chokerende, at du skal bruge noget hjælp! Vi har brug for andre mennesker at dele tanker, følelser og sorg med.

Sorgens faser er tider, hvor bestemte følelser og bestemte former for adfærd er fremherskende

  • Benægtelse sløvhed, forbavset over ikke at kunne græde, tom, robotagtig
  • Følelsesudbruddenes tid følelser bryder frem, humørsvingninger, aggression
  • Afskedens tid med det der var (rastløshed, planløs, genoptager gamle vaner)
  • Udmattelsens tid hjælpeløshed, deprimeret, trækker sig, nemt ved at blive syg
  • Den nye begyndelses tid accept, flere kræfter vender tilbage, nye måder at gøre ting på, søgen efter nye relationer, beslutning om at overkomme livet på ny

HUSK Følelsesløshed udspringer ikke af følelseskulde men af følelseschok

Det kan virke overvældende når følelserne presser på, men det er også et tegn på, at kræfterne vender tilbage! Helbredelse tager tid. At være træt og nedslået hører med til helbredelsesprocessen

I krise og efterfølgende sorg er der tale om stærke og forstyrrede følelser Følelserne forstærkes hvis vi ikke lykkedes med at bearbejde dem! Derfor er det vigtigt:

At dele med andre
Vi er sociale væsener, og at dele tanker og følelser med andre er uhyre virkningsfuldt!!!!

Undgå Ønsketænkning (hvis bare det ikke var sket)
Før eller siden vender virkeligheden tilbage Den frygtede fremtid er der stadig

Undgå Undertrykkelse eller afledning af følelser på sigt.
I starten kan det være med til at komme ud af følelsesløsheden at være aktiv

På et tidspunkt
Skal man acceptere, at følelserne skal opleves og udholdes i det mindste et stykke tid.

Delt sorg eller smerte er halv sorg eller smerte

Når vi lider har det stor værdi, at give udtryk for vore tanker og følelser overfor en medfølende tilhører.

Hver gang vi fortæller om følelserne – genopleves de Vi fortæller om det igen og igen og bearbejder derved mentalt krisen Følelserne opleves mindre og mindre skræmmende Man fordøjer gradvist det, der er sket