Udbytte af rejsen fra hjerne til hjerte

Går du i den forkerte retning? Tager du gentagne gange valg og beslutninger, som du fortryder? Går du i ring og har svært ved at finde retning overhovedet? Eller vil du inspireres og lære mere?

Gå fremad og udnyt dit fulde potentiale
At gå vejen betyder at udvikle sig, få viden og erfaring samtidig med at du mærker din krop og dit hjerte og herigennem kommer til at tro på dig selv og på, at du kan manifestere det du ønsker i livet.

Hvad vil det sige at gå vejen?
At gå vejen indeholder flere aspekter og derfor er der ikke kun 1 vej at gå – men flere veje der kan føre dig til din specifikke vej, hvor du udfolder hele dit potentiale.

De 7 veje hjælper dig til at:
Finde retning / korrigere retning / eller acceptere det du ikke kan ændre
Det handler om at få bedre kontakt til dig selv – krop, hjerne og hjerte
At lære hjertetale og forbedre din kommunikation og dine relationer til andre
At få viden og et visuelt billede af det, der foregår inden i dig og mennesker generelt At tage bevidste og kærlige valg i overensstemmelse med, hvem du er
Føle mere kærlighed til dig selv og andre
At præstere uden at overskride egne grænser
At vende smerte til kærlighed i alle livets facetter
At kunne omsætte tanke til handling
At frisætte dig selv fra at være problemet
At bruge alle din krops ressourcer specielt dit hjertes samarbejde med dit sind

For at bryde den negative spiral er du nødt til at forstå og identificere, hvad der rent faktisk hindrer dig.
Du trænes samtidig i at forbinde dig og lære hjertetale. Uden kontakt til krop, hjerte og jorden er det svært at navigere. Læs mere om hvad de 7 veje er her —>