Modstand eller forhindringer udefra der kan være svære at håndtere

Modstand er her en betegnelse for det, der hindrer dig i at gøre det, du ønsker og at være det, du er! Uden at begrænse dig selv, uden at være bange og uden bekymring for at tage fejl. I rejsen gennem de 7 veje får du mulighed for at se nærmere på din egen håndtering og hvilke konsekvenser det giver,

Modstand betyder ifølge ordbogen omtrent det samme som uvilje! Synonymer er bl. andet nødværge, selvforsvar, defensiv, i opposition til, trods, uvilje mod Fokus er, at du kan bruge din vilje til at gøre det, du ønsker og som er hensigtsmæssigt for dig.

Ord hvor modstand indgår i kender du sandsynligvis: Modstandsdygtig, modstandsevne, modstandskraft og modstandsløs og så er der selvfølgelig en modstander. Disse refererer mere til modstand udefra.

Eksempel på modstand udefra – fra dit job, fra dine relationer og familie Når krav og forventninger overstiger det, vi kan overskue, skabes der modstand – enten overfor sig selv eller overfor andre. Modstanden kan vendes indad og den kan vendes udad!

Kender du nogle af disse udsagn? Her er tale om potentielle modstande, som kommer udefra:
Chefen giver dig flere opgaver end du kan nå
Du ”pålægges” en bekymring, som du ikke selv ser
Arbejdspladsen har urealistiske forventninger til hvor meget du skal arbejde
Du arbejder hårdt fordi du ikke vil ”svigte” dine kolleger
Du tænker ofte over hvordan du bruger din tid mellem familie og arbejde
Føler dig med jævne mellemrum udfordret på at nå det hele?
Du er udfordret i samarbejdet med din chef/kolleger
Du synes ikke du har nok indflydelse på dit job
Du bliver bedt om noget, du ikke kan stå inde for
Du forsøger at undgå konflikter fordi kommunikationen er svær
Du begynder at trække dig fra andre

Forestil dig hvad du vil gøre i de enkelte situationer. Har du et klart billede af hvornår noget er nok for dig og kan du kommunikere det til dine omgivelser? Hvad er din strategi til at håndtere det?

Eksempel: Du har længe ydet en ekstra indsats på jobbet, fordi I er inde i en travl periode og fordi nogle kolleger er stressramte. I starten var du glad og tilfreds med den ekstra indsats men efterhånden som opgaverne fortsatte med at komme i din retning begyndte du at føle dig presset. Du har bedt familien være tålmodig i en periode på grund af jobbet men nu begynder de at savne dig og stille krav om, at de gerne vil se mere til dig. Du har forsøgt at tilgodese alle (og føler ærlig talt ikke, at de har værdsat det) og nu er du nået til et punkt, hvor det er nok. Du kan vende det indad og beslutte, at det er dig, der ikke er god nok eller dygtig nok. Du kan vende det udad og stille krav til din arbejdsplads om, at du skal tilbage til det ”normale” så du igen får tid til dig selv og dit familieliv. Hvad gør du i praksis?

Flere former for modstand i sampil med dine omgivelser, der hindrer dig i at være autentisk
Det er kun kort tid du skal yde ekstra
Det går jo nok
De har brug for mig
Det er dejligt at kunne hjælpe andre
Du vil gerne være en succes
Du vil gerne gøre et godt indtryk
Du vil gerne kæmpe for din stilling, så det ikke er dig, de fyrer
De andre regner med, at jeg gør det
Du vil gerne være en god kollega

Reflekter over de sætninger hvor du har sat kryds – skriv dine umiddelbare tanker her: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan håndterer du de udfordringer du møder? Hvor er der plads til forbedring? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________